• Zoeken

Achtergronden project

Hulpverleners in de basis-GGZ en praktijkondersteuners GGZ in de huisartsenpraktijk bieden kortdurende behandeling bij een breed scala van psychische problemen aan een diverse groep patiënten. Veel van deze hulpverleners maken gebruik van het KOP-model zoals ontwikkeld door Paul Rijnders en Els Heene. 
Het KOP-model staat voor Klacht = Omstandigheden x Persoonlijke stijl.
Het is een goede leidraad voor een kortdurende psychologische begeleiding waarbij mensen geholpen worden om weer overzicht en controle te krijgen op de situatie waarin zij zich bevinden en de rol die zij daarin spelen. Dat betekent drie dingen:

  • Samen zoeken naar oplossingen en handvatten voor het omgaan met tegenslagen of stressvolle gebeurtenissen op basis waarvan psychische klachten zijn ontstaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de omgeving en omstandigheden (O) van de cliënt;
  • Kijken of het huidige patroon van reageren (P) nog steeds doeltreffend is of moet worden aangepast;
  • Kijken of en hoe met kleine aanpassingen in gedrag de gevolgen van de klacht (K) beter onder controle te krijgen zijn.

Omdat deze werkwijze in de praktijk onvoldoende blijkt aan te sluiten bij een deel van de patiënten met een niet-westerse achtergrond, hebben het Trimbos Instituut en Indigo in samenwerking met deskundigen uit het veld  een filmfilm van drie afleveringen voor patiënten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond laten ontwikkelen.  Achterliggende gedachte is dat het bekijken en bespreken van dit beeldmateriaal kan helpen om te komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie als basis voor het behandelplan en daardoor een betere aansluiting te bewerkstelligen.

Voor meer informatie over de opzet en uitvoering van het project, zie het Rapport cultuursensitieve ondersteuning in beeld

Colofon 

Projectleiding
Ireen de Graaf (Trimbos-instituut)
Bea Tiemens (Indigo)

Uitvoering
Ina Boerema (Trimbos-instituut)
Ireen de Graaf (Trimbos-instituut)
Bea Tiemens (Indigo)
Met medewerking van: Henny Sinnema (Trimbos-instituut) en Rob van Dijk (adviseur diversiteitsmanagement bij Parnassiagroep)

Beeld
HotelRebel
Personen afgebeeld op de omslag van deze uitgave zijn modellen en hebben geen relatie tot het onderwerp van deze uitgave of ieder onderwerp binnen het onderzoeksdomein van het Trimbos-instituut. 

Samenwerkende partijen
Indigo
NOAGG
Prezens
Vicino Noord-Holland-Noord
HotelRebel (productie film)

Financiering/Opdrachtgever
Fonds NutsOhra
Innovatiefonds Zorgverzekeraars

© 2016, Trimbos-instituut, Utrecht.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van het Trimbos-instituut.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.